Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív 78/2003 účinný od 07.03.2003 do 30.09.2009

Platnosť od: 07.03.2003
Účinnosť od: 07.03.2003
Účinnosť do: 30.09.2009
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/4/1997-100 o úradnom odbere vzoriek a o laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív 78/2003 účinný od 07.03.2003 do 30.09.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 78/2003 s účinnosťou od 07.03.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 písm. b) zákona Národnej ...

výnos z 12. februára 2003 č. 149/2/2003-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva ...

Výnosom sa dopĺňajú a upravujú analytické metódy na úradnú kontrolu krmív.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore