Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 76/2014 účinný od 25.03.2014

Platnosť od: 25.03.2014
Účinnosť od: 25.03.2014
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 76/2014 účinný od 25.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 76/2014 s účinnosťou od 25.03.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej ...

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 10. marca 2014 uzavretá medzi Zväzom ...

a

Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave.

3. Dodatok č. 1 z 12. februára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na roky 2013 ...

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

4. Dodatok č. 2 z 31. januára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na roky 2012 ...

a

Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického ...

5. Dodatok č. 2 z 21. februára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na roky 2012 ...

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

6. Dodatok č. 1 z 27. februára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2013 – 2015 ...

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

Načítavam znenie...
MENU
Hore