Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice 7/2013 účinný od 04.01.2013

Platnosť od: 04.01.2013
Účinnosť od: 04.01.2013
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice 7/2013 účinný od 04.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 7/2013 s účinnosťou od 04.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 8 písm. a) zákona č. 291/2002 ...

výnos z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných ...

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2013 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore