Všetky konsolidované znenia predpisu 7/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 11.01.2001 účinný od 11.01.2001
MENU
Hore