Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk 7/2001 účinný od 11.01.2001

Platnosť od: 11.01.2001
Účinnosť od: 11.01.2001
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk 7/2001 účinný od 11.01.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 7/2001 s účinnosťou od 11.01.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších ...

opatrenie z 22. decembra 2000 č. 1/2001, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 ...

Týmto opatrením sa ustanovujú nové obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície bánk, ktorých ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore