Všetky konsolidované znenia predpisu 68/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 28.03.2024 účinný od 28.03.2024
MENU
Hore