Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 64/2010 účinný od 27.02.2010

Platnosť od: 27.02.2010
Účinnosť od: 27.02.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo duševného vlastníctva, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) 64/2010 účinný od 27.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 64/2010 s účinnosťou od 27.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej ...

Zmeny poplatkového poriadku nadobudnú platnosť 1. júla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 64/2010 Z. z.

  ZMENY

  Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) ...

  Článok 1

  Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) ...

  1. V článku 2 odsek 2 sa dopĺňa štvrtá odrážka, ktorá znie:

  „- doplnkovej medzinárodnej rešerše [pravidlo 45bis.3 písm. a) PCT] 1 785“.

  „- doplnkovej medzinárodnej rešerše [pravidlo 45bis.3 písm. a) PCT] 1 785“.

  2. V článku 2 sa dopĺňa odsek 22, ktorý znie:

  „22. Poplatok za preskúmanie [pravidlo 45bis.6 písm. c) PCT] 790“.

  „22. Poplatok za preskúmanie [pravidlo 45bis.6 písm. c) PCT] 790“.

  Článok 2

  Rozhodnutie nadobúda platnosť 1. júla 2010.

  V Mníchove 28. októbra 2009

  Prevziať prílohu - Anglicke znenie textu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore