Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 6/2014 účinný od 23.01.2014

Platnosť od: 23.01.2014
Účinnosť od: 23.01.2014
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 6/2014 účinný od 23.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 6/2014 s účinnosťou od 23.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 zo 17. decembra 2013 uzatvorená medzi ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 z 20. decembra 2013 uzatvorená medzi ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

Načítavam znenie...
MENU
Hore