Všetky konsolidované znenia predpisu 6/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 12.01.2010 účinný od 12.01.2010
MENU
Hore