Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 6/2010 účinný od 12.01.2010

Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 12.01.2010
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 6/2010 účinný od 12.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 6/2010 s účinnosťou od 12.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa zo 6. októbra 2009 uzavretá medzi Slovenským odborovým ...

a

Asociáciou fakultných nemocníc Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2010 zo 4. novembra 2009 uzatvorená ...

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska ...

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 zo 4. novembra 2009 uzatvorená pre zamestnávateľov, ...

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska ...

4. Dodatok č. 4 z 30. decembra 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

5. Dodatok č. 5 z 20. marca 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

6. Dodatok č. 3 z 26. októbra 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2008 ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

7. Dodatok č. 1 z 25. novembra 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2009 pre odvetvie ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

8. Dodatok č. 3 zo 7. decembra 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 ...

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

Načítavam znenie...
MENU
Hore