Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 583/2009 účinný od 29.12.2009 do 09.09.2012

Platnosť od: 29.12.2009
Účinnosť od: 29.12.2009
Účinnosť do: 09.09.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie 583/2009 účinný od 29.12.2009 do 09.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 583/2009 s účinnosťou od 29.12.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej ...

výnos zo 17. decembra 2009 č. 21667/2009-OL o podrobnostiach o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov ...

Výnos súvisí s úpravou prerozdeľovacieho mechanizmu, t. j. so zavádzaním nového parametra v ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Výnos je uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore