Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu 56/2013 účinný od 21.03.2013

Platnosť od: 21.03.2013
Účinnosť od: 21.03.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu 56/2013 účinný od 21.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 56/2013 s účinnosťou od 21.03.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 1150. výročia príchodu ...

1.

Úvodné ustanovenia

a)

Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 ...

b)

Pamätná eurominca má rovnaké technické parametre ako obehové euromince1) a na jej národnej strane ...

c)

Pamätná eurominca má štatút zákonného platidla v celej eurozóne.

2.

Vzhľad pamätnej euromince

a)

Pamätná eurominca sa vydáva s novou spoločnou európskou stranou.2)

b)

Na národnej strane pamätnej euromince sú vyobrazení solúnski bratia Konštantín a Metod so symbolickým ...

c)

Na hrane pamätnej euromince je nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený ...

Prílohy

    Štát vydania: Slovenská republika

    Začiatok vydávania: 5. júl 2013

Poznámky

  • 1)  Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách ...
  • 2)  Informácia Komisie č. 2006/C 225/05 o nových spoločných stranách obehových euromincí (Ú. v. ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore