Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 54/2013 účinný od 21.03.2013

Platnosť od: 21.03.2013
Účinnosť od: 21.03.2013
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 54/2013 účinný od 21.03.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 54/2013 s účinnosťou od 21.03.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 z 28. januára 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom ...

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2013 – 2014 z 30. januára 2013 uzatvorená medzi Odborovým ...

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

3.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 z 19. februára 2013 uzatvorená medzi Združením ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

4.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa zo 7. marca 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými ...

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5.

Dodatok č. 1 z 31. januára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2014 uzatvorenej ...

a

Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

6.

Dodatok č. 1 z 19. februára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2015 uzatvorenej ...

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

Načítavam znenie...
MENU
Hore