Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom 52/2014 účinný od 28.02.2014

Platnosť od: 28.02.2014
Účinnosť od: 28.02.2014
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom 52/2014 účinný od 28.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 52/2014 s účinnosťou od 28.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3 z 18. februára 2014, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej ...

Opatrením sa dosahuje súlad so skutočnosťou, že opatrenie Národnej banky Slovenska upravujúce ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore