Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 52/2008 účinný od 15.02.2008

Platnosť od: 15.02.2008
Účinnosť od: 15.02.2008
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa 52/2008 účinný od 15.02.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 52/2008 s účinnosťou od 15.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2008 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 zo 17. decembra 2007 uzavretá medzi ...

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2008 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej ...

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 20. decembra 2007 uzavretá medzi Slovenskou ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

5. Dodatok č. 1 zo 17. decembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 8. júna 2007 uzavretej ...

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 1 z 28. decembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 28. marca 2007 uzavretej ...

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.

7. Dodatok č. 1 z 10. decembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 29. júna 2007 pre ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

8. Dodatok č. 7 z 31. decembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 ...

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore