Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov 50/2001 účinný od 15.02.2001

Platnosť od: 15.02.2001
Účinnosť od: 15.02.2001
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov 50/2001 účinný od 15.02.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 50/2001 s účinnosťou od 15.02.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej ...

opatrenie zo 7. februára 2001 č. Z-1/2001, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií ...

Opatrením sa určujú maximálne ceny nových liekov a zdravotníckych pomôcok.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore