Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií 5/2010 účinný od 12.01.2010

Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 12.01.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Bezpečnosť a obrana štátu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi stranami Severoatlantickej zmluvy o spolupráci v oblasti atómových informácií 5/2010 účinný od 12.01.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 5/2010 s účinnosťou od 12.01.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júna 1964 bola v Paríži ...

Za Slovenskú republiku bola dohoda podpísaná 2. marca 2005.

Listina o schválení bola podpísaná 21. marca 2005 a uložená u depozitára, vlády Spojených štátov ...

Dohoda nadobudla platnosť 12. marca 1965 v súlade s článkom X ods. 1.

Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 13. apríla 2005 v súlade s článkom X ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.

Načítavam znenie...
MENU
Hore