Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci 5/2006 účinný od 05.01.2006


Platnosť od: 05.01.2006
Účinnosť od: 05.01.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Medzinárodná spolupráca

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci 5/2006 účinný od 05.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 5/2006 s účinnosťou od 05.01.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. februára 2005 bola v Bratislave ...

Dohoda nadobudla platnosť 14. júna 2005 na základe článku 8.

Prílohy

  K oznámeniu č. 5/2006 Z. z.

  DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

  vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),

  želajúc si upevniť priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou,

  berúc na vedomie členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a z toho vyplývajúce práva a ...

  riadiac sa ustanoveniami „Dohody medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských ...

  s cieľom ďalšieho upevnenia a rozvoja hospodárskych a iných vzťahov medzi Slovenskou republikou ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1

  1.

  Zmluvné strany budú podporovať rozvoj, upevnenie a diverzifikáciu vzájomne výhodnej hospodárskej ...

  2.

  Spolupráca bude zameraná predovšetkým na

  a)

  využitie hospodárskeho potenciálu na upevnenie dvojstranných hospodárskych vzťahov,

  b)

  rozvoj a prehlbovanie spolupráce v odvetviach ľahkého a ťažkého priemyslu, energetiky, dopravy, ...

  c)

  intenzifikáciu dvojstranných hospodárskych vzťahov, najmä v oblasti investícií, inovácií a ...

  d)

  rozvoj infraštruktúry v oblasti dopravy a systému prepravy palív a energií vrátane vzájomných ...

  e)

  rozvoj spolupráce v oblasti jadrovej energetiky,

  f)

  rozvoj a prehĺbenie spolupráce vo vedecko-technickej oblasti a využitie výsledkov vedy a techniky ...

  g)

  rozvoj medziregionálnej spolupráce.

  Článok 2

  Spolupráca uvedená v článku 1 tejto dohody sa bude uskutočňovať formou

  a)

  vzájomnej súčinnosti pri realizácii projektov v odvetviach plynárenstva a ropného priemyslu, elektroenergetiky, ...

  b)

  podpory spoločných činností medzi hospodárskymi subjektmi obidvoch štátov v rámci ich území, ...

  c)

  rozvoja a prehĺbenia spolupráce malých a stredných podnikov,

  d)

  uplatňovania finančných mechanizmov, poisťovníctva a poskytovaním garancií pre hospodárske a ...

  e)

  podpory spolupráce v oblasti certifikácie a štandardizácie,

  f)

  podpory vzájomných kontaktov medzi obchodnými a priemyselnými komorami a inými organizáciami združujúcimi ...

  g)

  rozvoja konzultačných, právnych, bankových a technických služieb vrátane tých, ktoré sú spojené ...

  h)

  iniciovania a súčinnosti rôznych foriem spolupráce vrátane výmeny odborníkov a technického personálu, ...

  i)

  rozvoja spolupráce v oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva.

  Článok 3

  Kompetentné orgány zmluvnej strany poskytnú pomoc hospodárskym subjektom štátu druhej zmluvnej ...

  Článok 4

  Na rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce kompetentné orgány zmluvných strán v súlade ...

  a)

  svojich vnútroštátnych právnych predpisov regulujúcich hospodársku a investičnú činnosť, verejné ...

  b)

  aktivít podporujúcich vytváranie kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi pôsobiacimi na území ...

  c)

  iných otázok, o ktoré prejavia zmluvné strany záujem.

  Článok 5

  1.

  Zmluvné strany zriaďujú Medzivládnu komisiu pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi ...

  2.

  Hlavné úlohy komisie sú:

  a)

  pravidelné hodnotenie stavu a výsledkov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce,

  b)

  príprava návrhov na ďalší rozvoj hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce,

  c)

  špecifikácia prekážok obmedzujúcich rozvoj vzájomnej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce ...

  d)

  posúdenie sporných otázok spojených s uplatňovaním alebo výkladom tejto dohody.

  3.

  Komisia bude zložená z predstaviteľov slovenskej a ruskej časti. Každá zo zmluvných strán menuje ...

  4.

  Zasadnutia komisie sa uskutočňujú podľa nevyhnutnosti spravidla jedenkrát za rok, v poradí v Slovenskej ...

  Pracovnými jazykmi komisie sú jazyk slovenský a jazyk ruský. Závery zasadnutia komisie sa potvrdzujú ...

  Otázky spojené s činnosťou komisie sa v čase medzi jej zasadnutiami posudzujú predsedami komisie ...

  Komisia schvaľuje program svojej činnosti.

  5.

  Jedenkrát ročne komisia hodnotí výsledky činnosti „zmiešaných komisií“ zabezpečujúcich ...

  6.

  Finančné a organizačné zabezpečenie činnosti komisie sa bude riadiť jej štatútom.

  Článok 6

  1.

  Táto dohoda nezasahuje do práv a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných ...

  2.

  Dohoda o partnerstve a spolupráci zakladajúca partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich ...

  Článok 7

  Zmluvné strany sa dohodli, že ich záujmy vo sfére hospodárskych a vedecko-technických vzťahov ...

  Článok 8

  Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe ...

  Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch zmluvných ...

  Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody ...

  Dané v Bratislave 25. februára 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v ruskom ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore