Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 5/2000 účinný od 14.01.2000

Platnosť od: 14.01.2000
Účinnosť od: 14.01.2000
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 5/2000 účinný od 14.01.2000
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 5/2000 s účinnosťou od 14.01.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve ...

opatrenie z 28. decembra 1999 č. 21 955/99-92, ktorým sa ustanovuje postup prechodu z podvojného ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2000.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore