Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2014 48/2014 účinný od 25.02.2014 do 28.02.2015

Platnosť od: 25.02.2014
Účinnosť od: 25.02.2014
Účinnosť do: 28.02.2015
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2014 48/2014 účinný od 25.02.2014 do 28.02.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 48/2014 s účinnosťou od 25.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej ...

výnos zo 17. februára 2014 č. 30/2014 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí ...

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru ...

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20. februára 2013 č. ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Výnos je uverejnený v čiastke 16/2014 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore