Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 47/2010 účinný od 11.02.2010

Platnosť od: 11.02.2010
Účinnosť od: 11.02.2010
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 47/2010 účinný od 11.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 47/2010 s účinnosťou od 11.02.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 z 11. decembra 2009 pre odvetvie vodného hospodárstva ...

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 z 18. decembra 2009 uzatvorená medzi Slovenským ...

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore