Všetky konsolidované znenia predpisu 46/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 17.02.2023 účinný od 17.02.2023
MENU
Hore