Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská republika s účinnosťou od 29. januára 2023 odstúpila od Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a Štatútu Medzinárodnej investičnej banky (oznámenie č. 19/2015 Z. z.) a Protokolu o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky (oznámenie č. 20/2015 Z. z.) a od Dohody o organizácii a činnostiach Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce v znení Protokolov.