Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky 454/2011 účinný od 10.12.2011

Platnosť od: 10.12.2011
Účinnosť od: 10.12.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Bankové a finančné inštitúcie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky 454/2011 účinný od 10.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 454/2011 s účinnosťou od 10.12.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 9 a § 8 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách ...

opatrenie z 22. novembra 2011 č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia ...

Opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia a spôsob preukazovania ...

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2004 č. 9/2004, ktorým sa ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 27/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore