Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Opčného protokolu k dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 448/2023 účinný od 30.11.2023

Platnosť od: 30.11.2023
Účinnosť od: 30.11.2023
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Opčného protokolu k dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 448/2023 účinný od 30.11.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 448/2023 s účinnosťou od 30.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 2002 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Opčný protokol nadobudol platnosť 22. júna 2006. V mene Slovenskej republiky bol Opčný protokol podpísaný s výhradou ratifikácie 14. decembra 2018. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s ratifikáciou Opčného protokolu uznesením č. 2210 z 3. mája 2023 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala Opčný protokol 4. júla 2023. Ratifikačná listina bola 19. septembra 2023 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov. Opčný protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 19. októbra 2023 v súlade s článkom 28 ods. 2.

Prílohy

    Prevziať prílohu - Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu v slovenskom jazyku

    Prevziať prílohu - Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu v anglickom jazyku

Načítavam znenie...
MENU
Hore