Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach k Medzinárodnému dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) a Kódexu o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Kódex STCW) 444/2023 účinný od 28.11.2023

Platnosť od: 28.11.2023
Účinnosť od: 28.11.2023
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach k Medzinárodnému dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) a Kódexu o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Kódex STCW) 444/2023 účinný od 28.11.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 444/2023 s účinnosťou od 28.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov a Kódex o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (Kódex STCW) (oznámenie č. 165/2001 Z. z., oznámenie č. 216/2023 Z. z.) boli zmenené a doplnené prostredníctvom rezolúcií prijatých Výborom pre námornú bezpečnosť nasledovne: 1. dňa 22. mája 2014 boli rezolúciou MSC.373(93) a rezolúciou MSC.374(93) prijaté zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2016, 2. dňa 11. júna 2015 boli rezolúciou MSC.396(95) a rezolúciou MSC.397(95) prijaté zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2017, 3. dňa 25. novembra 2016 boli rezolúciou MSC.416(97) a rezolúciou MSC.417(97) prijaté zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli platnosť 1. júla 2018, 4. dňa 13. mája 2021 boli rezolúciou MSC.486(103) a rezolúciou 487(103) prijaté zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli platnosť 1. januára 2023. Zmeny a doplnenia nadobudli v uvedených termínoch platnosť aj pre Slovenskú republiku. Do textu zmien a doplnení je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore