Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o odvolaní výhrad Slovenskej republiky k Ženevskému dohovoru o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli, Ženevskému dohovoru o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených síl na mori, Ženevskému dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a k Ženevskému dohovoru o ochrane civilných osôb za vojny 44/2001 účinný od 09.02.2001

Platnosť od: 09.02.2001
Účinnosť od: 09.02.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ľudské práva, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o odvolaní výhrad Slovenskej republiky k Ženevskému dohovoru o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli, Ženevskému dohovoru o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených síl na mori, Ženevskému dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a k Ženevskému dohovoru o ochrane civilných osôb za vojny 44/2001 účinný od 09.02.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 44/2001 s účinnosťou od 09.02.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2000 bola na Federálnom ...

Tieto výhrady, ktoré urobila Československá republika pri podpise Ženevských dohovorov 12. augusta ...

„1. Pri podpise Ženevského dohovoru o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených ...

Vláda Československej republiky neuzná, že je podľa práva žiadosť mocnosti, v moci ktorej sú ...

2.

Pri podpise Ženevského dohovoru o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených ...

Vláda Československej republiky neuzná, že je podľa práva žiadosť mocnosti, v moci ktorej sú ...

3.

Pri podpise Ženevského dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami vyhlasujem, že vláda Československej ...

Pokiaľ ide o článok 10, neuzná vláda Československej republiky, že je podľa práva žiadosť ...

Pokiaľ ide o článok 12, neuzná vláda Československej republiky, že je podľa práva, aby mocnosť, ...

Pokiaľ ide o článok 85, neuzná vláda Československej republiky, že je podľa práva, aby vojnoví ...

4.

Pri podpise Ženevského dohovoru o ochrane civilných osôb za vojny vyhlasujem, že vláda Československej ...

Pokiaľ ide o článok 11, neuzná vláda Československej republiky, že je podľa práva žiadosť ...

Pokiaľ ide o článok 45, neuzná vláda Československej republiky, že je podľa práva, aby mocnosť, ...

Odvolanie výhrad nadobudlo účinnosť 5. júna 2000.

Načítavam znenie...
MENU
Hore