Všetky konsolidované znenia predpisu 404/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 17.10.2001 účinný od 17.10.2001
MENU
Hore