Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o preprave osôb pravidelnou autobusovou dopravou 404/2001 účinný od 17.10.2001


Platnosť od: 17.10.2001
Účinnosť od: 17.10.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 404/2001 s účinnosťou od 17.10.2001

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1998 bola v Bratislave ...

V súlade s článkom 11 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. augusta 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republikyo preprave osôb pravidelnou autobusovou ...

Vláda Slovenskej republiky a vláda Rakúskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené snahou upraviť prepravu osôb v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave medzi oboma ...

Článok 1 - Definície

Táto dohoda označuje ako

a)

„pravidelnú autobusovú dopravu“ prepravu osôb podľa cestovného poriadku za schválené tarify ...

b)

„licenciu (koncesiu)“ také úradné oprávnenie, ktoré je vystavené v súlade s platnými právnymi ...

c)

„príslušný orgán“ v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií ...

d)

„autobusy“ také motorové vozidlá, ktoré sú schválené na území štátu jednej zo zmluvných ...

e)

„tranzitnú dopravu“ takú pravidelnú autobusovú dopravu, ktorá sa začína na území štátu ...

f)

„podnikateľ“ každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ako aj každú spoločnosť v Rakúsku), ...

Článok 2 - Licencia (koncesia)

(1)

Pravidelná medzinárodná autobusová doprava sa môže vykonávať iba na základe licencií (koncesií) ...

(2)

Žiadosť o udelenie licencie (koncesie) sa predkladá príslušnému orgánu štátu, na ktorého území ...

a)

názov a adresu podnikateľa,

b)

trasu dopravy,

c)

náčrt trasy,

d)

prepravné ceny,

e)

návrh cestovného poriadku (s uvedením zastávok, ako aj hraničných priechodov),

f)

predpokladané obdobie prevádzky,

g)

zamýšľaný začiatok prevádzky, ako aj

h)

údaje o počte, druhu a kvalite autobusov, ktoré by sa mali použiť.

Príslušný orgán štátu, na ktorého území má podnikateľ sídlo, zašle jednu kópiu žiadosti ...

(3)

Koncesia (licencia) sa udelí iba vtedy, ak sa dosiahne zhoda s verejným záujmom na zriadení autobusovej ...

(4)

Licencie (koncesie) sa udeľujú spravidla na obdobie piatich rokov a príslušné orgány si ich vymieňajú ...

(5)

Pri prechode hraníc do Slovenskej republiky treba preukázať originál licencie a pri prechode hraníc ...

Článok 3 - Tranzitná doprava

(1)

Na tranzitnú dopravu cez územie štátov zmluvných strán je potrebná licencia (koncesia).

(2)

Aby sa zabránilo tomu, že príslušné orgány tretích štátov predkladajú zúčastneným orgánom ...

Článok 4 - Kabotáž

Licencie (koncesie) na pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu oprávňujú iba na medzinárodnú ...

Článok 5 - Dodržanie vnútroštátneho právneho poriadku

Pri prevádzke pravidelnej autobusovej dopravy je podnikateľ povinný dodržiavať všetky príslušné ...

Článok 6 - Odobratie licencie (koncesie)

(1)

Príslušný orgán môže podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov licenciu (koncesiu) ...

(2)

O takom opatrení treba ihneď informovať príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany. Ten môže ...

Článok 7 - Výklad dohody a usporiadanie rokovaní o autobusových linkách

(1)

Príslušné orgány štátov zmluvných strán riešia všetky otázky, ktoré vznikajú pri výklade ...

(2)

Zástupcovia príslušných orgánov sa na požiadanie jednej zo zmluvných strán stretávajú, najmä ...

a)

zriadenie nových autobusových liniek,

b)

zmenu trás alebo koncesných (licenčných) podmienok existujúcich autobusových liniek,

c)

žiadosti o trvalé alebo dočasné zastavenie prevádzky autobusových liniek,

d)

cestovné poriadky,

e)

ceny za prepravu,

f)

prepravné podmienky.

(3)

V súrnych prípadoch sa môžu rozhodnutia týkajúce sa odseku 2 prijať na základe písomnej alebo ...

Článok 8 - Cestovné poriadky a cestovné

(1)

Cestovné poriadky a cestovné sa schvaľujú na obdobie jedného roka a musia byť na náklady podnikateľa ...

(2)

Na určenie cestovného platí zásada jednotnej tarify pre všetkých podnikateľov, ktorí prevádzkujú ...

(3)

Na spiatočné cestovné lístky možno dojednať zľavy. Cestovné lístky sa môžu predávať iba ...

Článok 9 - Hlásenia údajov o prevádzke

Podnikateľ je povinný hlásiť v mesiaci nasledujúcom za štvrťrokom kalendárneho roku, pri sezónnych ...

a)

počet najazdených kilometrov,

b)

počet prepravených cestujúcich, ako aj

c)

počet nasadených autobusov.

Príslušné orgány si tieto hlásenia o prevádzkových údajoch navzájom vymieňajú.

Článok 10 - Vystavenie voľných cestovných preukazov

Na účely vykonávania kontroly nad dodržiavaním podmienok stanovených v licenciách (koncesiách) ...

Článok 11 - Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

Článok 12 - Doba platnosti dohody

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie troch rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy ...

Dané v Bratislave 15. decembra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom ...

Za vládu Slovenskej republiky:

Gabriel Palacka v. r.

Za vládu Rakúskej republiky:

Caspar Einem v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore