Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov 401/2013 účinný od 30.11.2013

Platnosť od: 30.11.2013
Účinnosť od: 30.11.2013
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Lekári, zdravotnícki zamestnanci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov 401/2013 účinný od 30.11.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 401/2013 s účinnosťou od 30.11.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. ...

výnos z 18. novembra 2013 č. S08305-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva ...

Týmto výnosom sa dopĺňajú nové minimálne štandardy, ktoré boli schválené Akreditačnou komisiou ...

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 27 – 49/2013 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore