Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 40/2003 účinný od 14.02.2003

Platnosť od: 14.02.2003
Účinnosť od: 14.02.2003
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 40/2003 účinný od 14.02.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 40/2003 s účinnosťou od 14.02.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2003 - 2004 zo 16. decembra 2002 uzavretá medzi Slovenským ...

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2003 - 2006 zo 16. januára 2003 uzavretá medzi Odborovým ...

a

Združením podnikateľov autoopravárenstva a služieb.

3.

Dodatok č. 1 z 8. januára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 29. ...

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

Načítavam znenie...
MENU
Hore