Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva pozemku v súvislosti s prevodom bytov a nebytových priestorov 40/1996 účinný od 14.02.1996

Platnosť od: 14.02.1996
Účinnosť od: 14.02.1996
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Nehnuteľnosti, Účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva pozemku v súvislosti s prevodom bytov a nebytových priestorov 40/1996 účinný od 14.02.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 40/1996 s účinnosťou od 14.02.1996
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve ...

opatrenie z 11. januára 1996 č. 65/44/1996, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva ...

Týmto opatrením sa ustanovuje postup účtovania pri prevode vlastníctva pozemku v súvislosti s ...

Podľa tohto opatrenia postupujú štátne podniky (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie) ...

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej ...

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/1996 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore