Všetky konsolidované znenia predpisu 4/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 04.01.2012 účinný od 04.01.2012
MENU
Hore