Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o regulácii cien nájmu bytov 4/2004 účinný od 10.01.2004 do 30.04.2008

Platnosť od: 10.01.2004
Účinnosť od: 10.01.2004
Účinnosť do: 30.04.2008
Autor: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o regulácii cien nájmu bytov 4/2004 účinný od 10.01.2004 do 30.04.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 4/2004 s účinnosťou od 10.01.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 11 a 20 zákona Národnej ...

výnos z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov.

Výnos ustanovuje maximálne ceny bytov, stanovuje zvýšenie cien nájmu základného prevádzkového ...

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore