Všetky konsolidované znenia predpisu 38/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 18.01.2007 účinný od 18.01.2007
MENU
Hore