Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. februára 2024 č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 37/2024 účinný od 07.03.2024

Platnosť od: 07.03.2024
Účinnosť od: 07.03.2024
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. februára 2024 č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov 37/2024 účinný od 07.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 37/2024 s účinnosťou od 07.03.2024

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore