Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk 36/2004 účinný od 24.01.2004

Platnosť od: 24.01.2004
Účinnosť od: 24.01.2004
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Správa finančných trhov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk 36/2004 účinný od 24.01.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 36/2004 s účinnosťou od 24.01.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 5, § 33 ods. 3, § 39 ods. 13, § 42 ods. 2 a § ...

opatrenie zo 16. januára 2004 č. 4/2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk.

Toto opatrenie umožňuje vypočítať niektoré hodnoty rizikovo vážených aktív vlastnými modelmi, ...

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 6/2002 o primeranosti ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 2/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore