Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov 35/2007 účinný od 18.01.2007

Platnosť od: 18.01.2007
Účinnosť od: 18.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cudzinecký režim, Bezpečnosť a obrana štátu, Colné právo, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o zmene prílohy č. 3 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov 35/2007 účinný od 18.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 35/2007 s účinnosťou od 18.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 24. decembra 2004 ...

Dohoda nadobudla platnosť 9. septembra 2005.

Prílohy

  K oznámeniu č. 35/2007 Z. z.

  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave vyjadruje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Poľskej ...

  Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky má česť navrhnúť, aby v prípade vyjadrenia ...

  Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo ...

  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave má česť oznámiť, že vláda Slovenskej republiky ...

  V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky a táto nóta Dohodu ...

  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo ...

  Varšava 2. septembra 2005

Načítavam znenie...
MENU
Hore