Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia 349/2023 účinný od 26.08.2023

Platnosť od: 26.08.2023
Účinnosť od: 26.08.2023
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia 349/2023 účinný od 26.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 349/2023 s účinnosťou od 26.08.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

1.

V prílohe č. 4, III. časti, piatom bode namiesto slov „A. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania“ majú byť správne uvedené slová „5.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania“, namiesto slov „B. Emisné limity – plynové turbíny“ slová „5.2 Emisné limity – plynové turbíny“ a namiesto slov „C. Emisné limity pre zariadenia Z1 – Z3“ slová „A. Emisné limity pre zariadenia Z1 – Z3“.

2.

V prílohe č. 4, IV. časti, bode 2.2. namiesto slov „C. Emisné limity pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia spaľujúce tuhé palivá, kvapalné palivá a plynné palivá – nové zariadenia“ majú byť správne uvedené slová „B. Emisné limity pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia spaľujúce tuhé palivá, kvapalné palivá a plynné palivá – nové zariadenia“.

Načítavam znenie...
MENU
Hore