Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 330/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 25.10.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 330/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 330/2013 s účinnosťou od 01.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

opatrenie z 30. septembra 2013 č. 7/2013 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ...

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore