Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku 329/2023 účinný od 17.08.2023

Platnosť od: 17.08.2023
Účinnosť od: 17.08.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku 329/2023 účinný od 17.08.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 329/2023 s účinnosťou od 17.08.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 8. augusta 2023 uložené dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1.

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2022 – 2026 z 1. júna 2022 uzatvorený 28. júna 2023 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

2.

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 – 2023 z 1. júla 2021 uzatvorený 13. júla 2023 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

Načítavam znenie...
MENU
Hore