Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70515
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 318/2010 účinný od 10.07.2010


Platnosť od: 10.07.2010
Účinnosť od: 10.07.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Osobné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 318/2010 účinný od 10.07.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 318/2010 s účinnosťou od 10.07.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. decembra 2006 bol v New Yorku ...

Národná rada Slovenskej republiky s opčným protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 2048 z 9. ...

Prezident Slovenskej republiky opčný protokol ratifikoval 28. apríla 2010. Ratifikačná listina ...

Opčný protokol nadobudol platnosť 3. mája 2008 v súlade s článkom 13 ods. 1.

Pre Slovenskú republiku opčný protokol nadobudne platnosť 25. júna 2010 v súlade s článkom 13 ...

K oznámeniu č. 318/2010 Z. z.

OPČNÝ PROTOKOL

K DOHOVORU O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, dohodli sa takto:

Článok 1

1.

Štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru (ďalej len „zmluvná strana“), uznáva právomoc ...

2.

Výbor neprijme nijaké oznámenie, ak sa bude týkať štátu, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, ...

Článok 2

Výbor považuje oznámenie za neprípustné, ak

(a) ide o anonymné oznámenie;

(b) oznámenie predstavuje zneužitie práva predkladať takéto oznámenia alebo je nezlučiteľné ...

(c) výbor už preskúmal tú istú záležitosť alebo sa táto záležitosť preskúmala alebo sa ...

(d) sa nevyčerpali všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky; to neplatí v prípade, ...

(e) je zjavne nepodložené alebo nedostatočne opodstatnené;

(f) skutočnosti, ktoré sú predmetom oznámenia, nastali predtým, ako tento protokol nadobudol platnosť ...

Článok 3

S výhradou ustanovení článku 2 tohto protokolu výbor dôverne informuje zmluvnú stranu o všetkých ...

Článok 4

1.

Kedykoľvek po prevzatí oznámenia a pred prijatím rozhodnutia o skutkovej podstate môže výbor ...

2.

Ak výbor uplatní svoju právomoc voľného uváženia na základe odseku 1 tohto článku, nevyplýva ...

Článok 5

Výbor preskúma oznámenia podľa tohto protokolu na neverejných zasadnutiach. Po preskúmaní oznámenia ...

Článok 6

1.

Ak výbor dostane hodnoverné informácie nasvedčujúce tomu, že zmluvná strana hrubo alebo systematicky ...

2.

Po zohľadnení prípadných vyjadrení, ktoré predložila príslušná zmluvná strana, ako aj všetkých ...

3.

Po preskúmaní záverov takéhoto prešetrovania výbor pošle tieto závery príslušnému štátu, ...

4.

Príslušná zmluvná strana predloží výboru svoje vyjadrenie do šiestich mesiacov od dátumu doručenia ...

5.

Takéto prešetrovanie je dôverné a vo všetkých fázach konania sa vyžaduje súčinnosť zmluvného ...

Článok 7

1.

Výbor môže vyzvať príslušnú zmluvnú stranu, aby do svojej správy podľa článku 35 dohovoru ...

2.

V prípade potreby môže výbor po skončení šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 6 ods. ...

Článok 8

Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto protokolu, alebo pri pristúpení ...

Článok 9

Depozitárom tohto protokolu je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Článok 10

Tento protokol je od 30. marca 2007 otvorený na podpis pre všetky signatárske štáty a regionálne ...

Článok 11

Tento protokol podlieha ratifikácii signatárskymi štátmi tohto protokolu, ktoré ratifikovali dohovor ...

Článok 12

1.

Regionálna integračná organizácia je organizácia ustanovená zvrchovanými štátmi daného regiónu, ...

2.

Odkazy na zmluvné strany v tomto protokole sa vzťahujú na uvedené organizácie v rámci rozsahu ...

3.

Na účely článku 13 ods. 1 a článku 15 ods. 2 sa nezapočítava nijaká listina uložená regionálnou ...

4.

Regionálne integračné organizácie môžu v záležitostiach spadajúcich do ich právomoci uplatňovať ...

Článok 13

1.

V závislosti od vstupu dohovoru do platnosti tento protokol nadobúda platnosť tridsiaty deň po dátume ...

2.

Pre každý štát alebo každú regionálnu integračnú organizáciu, ktoré ratifikujú alebo oficiálne ...

Článok 14

1.

Výhrady, ktoré nie sú zlučiteľné s predmetom a účelom tohto protokolu, nie sú povolené.

2.

Výhrady možno kedykoľvek odvolať.

Článok 15

1.

Ktorákoľvek zmluvná strana môže navrhnúť zmenu alebo doplnenie tohto protokolu a predložiť ...

2.

Zmena alebo doplnenie prijaté a schválené v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudnú platnosť ...

Článok 16

Zmluvná strana môže vypovedať tento protokol písomnou výpoveďou adresovanou generálnemu tajomníkovi ...

Článok 17

Text tohto dokumentu bude dostupný v prístupných formátoch.

Článok 18

Znenia tohto protokolu v arabskom, čínskom, anglickom, vo francúzskom, v ruskom a španielskom jazyku ...

Na dôkaz uvedeného podpísaní splnomocnení zástupcovia riadne na to poverení svojimi vládami ...

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore