Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2023 z 22. júna 2023, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu 304/2023 účinný od 25.07.2023

Platnosť od: 25.07.2023
Účinnosť od: 25.07.2023
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2023 z 22. júna 2023, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu 304/2023 účinný od 25.07.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 304/2023 s účinnosťou od 25.07.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenie č. 1/2023 z 22. júna 2023, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu. Opatrenie ustanovuje zoznam výrobkov obranného priemyslu v súlade so znením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu v platnom znení. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2023. Materiál sa týka podnikateľov, obchodujúcich s výrobkami obranného priemyslu na základe platného povolenia. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore