Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve v znení neskorších predpisov 303/2010 účinný od 30.06.2010 do 31.12.2011

Platnosť od: 30.06.2010
Účinnosť od: 30.06.2010
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve v znení neskorších predpisov 303/2010 účinný od 30.06.2010 do 31.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 303/2010 s účinnosťou od 30.06.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona ...

výnos z 23. júna 2010 č. 4/2010, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových ...

Výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2010.

Výnos je uverejnený v čiastke 51/2010 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore