Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. augusta 2019 č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu 277/2019 účinný od 13.09.2019

Platnosť od: 13.09.2019
Účinnosť od: 13.09.2019
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. augusta 2019 č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu 277/2019 účinný od 13.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 277/2019 s účinnosťou od 13.09.2019
Načítavam znenie...
MENU
Hore