Všetky konsolidované znenia predpisu 261/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.06.2007 účinný od 15.06.2007
MENU
Hore