Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 260/2012 účinný od 06.09.2012

Platnosť od: 06.09.2012
Účinnosť od: 06.09.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 260/2012 účinný od 06.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 260/2012 s účinnosťou od 06.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 99d ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o ...

opatrenie z 20. augusta 2012 č. MF/020058/2012-722, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z ...

Predmetným opatrením sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani ...

Účinnosť opatrenia je od 1. decembra 2012.

Uvedené opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2012 a možno doň nazrieť na webovej ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore