Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže, medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, medzi Asociáciou vodárenských spoločností a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA 25/2023 účinný od 26.01.2023

Platnosť od: 26.01.2023
Účinnosť od: 26.01.2023
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže, medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, medzi Asociáciou vodárenských spoločností a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA 25/2023 účinný od 26.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 25/2023 s účinnosťou od 26.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 18. januára 2023 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry.

3.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

4.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

5.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2023 – 2025 uzatvorená 20. decembra 2022 medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

6.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike na rok 2023 uzatvorená 14. decembra 2022 medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

Načítavam znenie...
MENU
Hore