Všetky konsolidované znenia predpisu 24/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.01.2012 účinný od 31.01.2012 do 31.12.2014
MENU
Hore