Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 24/2012 účinný od 31.01.2012 do 31.12.2014

Platnosť od: 31.01.2012
Účinnosť od: 31.01.2012
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Štatistiky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 24/2012 účinný od 31.01.2012 do 31.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 24/2012 s účinnosťou od 31.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene ...

opatrenie z 22. novembra 2011 č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných ...

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania ...

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 26/2008 o ...

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 27/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore